GEOGRAFSKI POLOŽAJ
Bajmok leži na 19 stepeni i 25 minuta istočne geografske dužine i 45 stepeni i 58 minuta severne geografske širine, na nadmorskoj visini od 117 metara. Naselje se nalazi u plodnoj Panonskoj niziji, na krajnjem severu Bačke, u neposrednoj blizini Srpsko-Mađarske granice, udaljeno od nje samo 9 kilometara. Neposredna blizina granice unekoliko umanjuje vrednost njegovog geografskog položaja, dok, s druge strane, citav niz faktora ide u prilog povoljnom geografskom položaju naselja. Kad se govori o geografskom položaju Bajmoka, kao prvo, treba istaći saobraćajne veze sa blizom i daljom okolinom.
Saobraćajnice se pružaju uglavnom u tri pravca: prema severoistoku, jugozapadu i jugu. Kao najvažnija komunikacija izdavaja se željeznička pruga. Ona se pruža pravcem severoistok-jugozapad i povezuje Bajmok sa dva velika grada u ovom delu Bačke: Suboticom i Somborom, kao i ostalim mestima kroz koja prolazi. Nagli razvoj automobilskog saobracaja poslednje decenije uslovio je izgradnju proširenje i stvaranje moderne putne mreže. Zahvaljujući tome Bajmok je danas povezan dobrim asfaltnim putem sa Suboticom, Somborom, Bačkom Topolom i ostalim usputnim mestima.
Udaljenost ovih gradova od Bajmoka u danasnje vreme je neznatna: razdaljina do Subotice iznosi 23 km, a do Sombora 33 km. Asfaltna saobraćajnica koja vodi ka jugu preko Bačke Topole (29 km) povezuje ga sa Novim Sadom (101 km). Saobraćaj je dinamičan i iz godine u godinu postaje življi. U bližoj okolini Bajmoka nalazi se više naselja. Tako, na jugozapadu, nalazi se Aleksa Šantić (9 km), na jugu Pačir (takođe 9 km), a idući na istok je Mišićevo, malo naselje, relativno mlado, nastalo tek posle prvog svetskog rata, udaljeno svega 6 km. Grupa salaša Skenderevo je na severoistoku, a severno, prema jugoslovensko-madarskoj granici su Madaraški salasi, udaljeni oko 9 km.
Sva mesta u neposrednoj blizini Bajmoka i prirodno gravitiraju Bajmoku koji za njih, u izvesnom smislu, predstavlja centar, trgovački i privredni. Medjutim, mora se reći, Bajmoku, kao Mesnoj zajednici, svih ovih naselja pripadaju samo Misicevo i Madaraski salasi. Pored povoljnog geografskog položaja Bajmoka veoma značajna činjenica je i to što je Bajmok podignut na mestu gde se dotiču dve poljoprivredne zone: s jedne strane se nalazi Bačka lesna zaravan bogata plodnim oranicama, a na drugoj strani, na peščanom podnevlju Subotičke peščare, podignuti su voćnjaci i vinogradi. Prostorani pašnjaci, plodne oranice i povoljni klimatski uslovi verovatno su imali presudni uticaj na formiranje naselja bas na tom području.
Poljooprema Erba BW Mesto za reklamu