Bajmok Wireless je neprofitna mreža locirana na teritoriji Bajmoka.
Ideja je iskoristiti bežicnu tehnologiju kako bi razvili lokalnu bežicnu mrežnu, sa ciljem okupljanja ljudi slicnih interesovanja i edukacije u polju novih tehnologija.

Pozivamo sve zainteresovane da nas kontaktiraju, kao i slicne zajednice zainteresovane za saradnju.


Svim članovima mreže je omogućen pristup linkovima prema svim nekomercijalnim i komercijalnim mrežama u okolini. Tako da nema potrebe za okretanjem antene ukoliko želi da se pristupi servisima bilo kojih od tih mreža.


Neke od mreža sa kojima smo povezani:

SuWireless

Ekipa Bajmok Wireless-a
Poljooprema Erba BW Mesto za reklamu